English

Начална страница на Аркси ООД - фирма за геодезия и геодезически услуги Начална страница на Аркси ООД - фирма за геодезия и геодезически услуги Информация за Аркси ООД и за сертификатите, които притежаваме Геодезически услуги Проекти в сферата на геодезия, кадастър и проектиране, изготвени от Аркси ООД software Контакти - адрес на офис в град София, телефони, email Връзки към институциите свързани с геодезия, кадастър и проектиране
Аркси ООД - регистрирана по стандарта ISO 9001:2008 за управление на качеството
Връзки към институциите свързани с геодезия, кадастър и проектиране - банер


Връзки към институциите свързани с геодезия, кадастър и проектиране


АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

ИКАР - КАДАСТЪР И ИМОТЕН РЕГИСТЪР НА БЪЛГАРИЯ

ИКАР - КАДАСТЪР И ИМОТЕН РЕГИСТЪР НА БЪЛГАРИЯ

ДОСТЪП ДО ЦИФРОВИЯТ КАДАСТЪР НА ГРАД СОФИЯ

ДОСТЪП ДО ЦИФРОВИЯТ КАДАСТЪР НА ГРАД СОФИЯ

ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - СОФИЯ

ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - СОФИЯ

ДИРЕКЦИЯ "СОФИЙСКИ КАДАСТЪР"

ДИРЕКЦИЯ "СОФИЙСКИ КАДАСТЪР"