English

Начална страница на Аркси ООД - фирма за геодезия и геодезически услуги Начална страница на Аркси ООД - фирма за геодезия и геодезически услуги Информация за Аркси ООД и за сертификатите, които притежаваме Геодезически услуги Проекти в сферата на геодезия, кадастър и проектиране, изготвени от Аркси ООД Софтуер, разработен от Аркси ООД Контакти - адрес на офис в град София, телефони, email Връзки към институциите свързани с геодезия, кадастър и проектиране
Аркси ООД - регистрирана по стандарта ISO 9001:2008 за управление на качеството

Съдържанието изисква по-нова версия на Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Това е интернет страницата на "Аркси" ООД - фирма за геодезия и геодезически услуги, кадастър, вертикално планиране и проектиране, трасиране. Фирмата ни е съставена от екип геодезисти, които извършват качествено и коректно геодезическите услуги, които предлагаме. Извършваните от нас геодезически услуги са описани подробно в раздела "Услуги". Те се отнасят, както за територията на град София, така и за територията на цялата страна. В разделът "За нас" ще откриете повече информация за нашата геодезическа фирма, за сертификатите, които притежаваме и за организациите, в които членуваме. "Аркси" ООД е сред най-опитните геодезически фирми в България, като зад гърба си има изготвени множество различни по обхват и сложност проекти, списъкът на които може да откриете в раздела "Проекти". В разделът "Софтуер" предлагаме възможност за сваляне на демо версии на специално създадените от "Аркси" ООД софтуерни приложения за надстройки на CAD-системи, поддържащи C++ и LISP (AutoCAD, ZWCAD и др.). В най-важният раздел "Контакти" ще откриете информация, как да се свържете с нас, ако се интересувате от геодезическите услуги и техните цени или някое от софтуерните приложения, които предлагаме.

НОВО! Фирмата предлага нови решения в проектирането и строителството на базата облитане с дронове и направа на 3D карти, чрез които може да се изчисляват обеми, квадратури, направа на ортофото планове. Притежаваме дронове от последно поколение с разделителна способност на камерата 20 мегапиксела и издръжливост на полета до 30 минути.

За нас

Вече над 24 години "Аркси" ООД предлага на своите клиенти извършването на геодезически услуги. От създаването си през 1995г. фирмата е участавала в множество големи по обем проекти, свързани с геодезия, кадастър и проектиране. "Аркси" ООД е регистрирана по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Собственикът на фирмата е член на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и притежава Пълна проектантска правоспособност.

...виж повече

Услуги

"Аркси" ООД е геодезическа фирма, извършваща целият набор от геодезически услуги, предлагани на пазара - геодезическо заснемане на имот, на сграда, на парцел и на всякакъв вид други обекти, създаване на кадастрална карта и проекти за вписване и нанасяне на изменения в кадастралната карта, вертикално планиране и проектиране на обекти, трасиране на сграда, имотни граници и всякакви други обекти, GPS измервания.

...виж повече

Проекти

Веднага след основаването си, "Аркси" ООД взема активно участие в протичащото земеразделяне на територията на страната. Фирмата изработва планове за земеразделяне на 8 села в общините Ценово, Исперих и Луковит. По-късно "Аркси" ООД участва в изготвянето на кадастрални, регулационни и нивелетни планове на няколко населени места. След 1999г. извършва геодезически измервания и тримерно моделиране на различни обекти (язовири, кариери, речни корита). От 2003г. насам "Аркси" ООД изработва кадастралната карта и регистри на гр.Силистра, гр.Алфатар и с.Айдемир, както и множество големи и малки по обем проекти.

...виж повече

Контакти

Ако се интересувате от цени за предлаганите от нас геодезически услуги, може да направите запитване към нас на e-mail адреса ни, чрез формата за обратна връзка или да се свържете с нас на посочените телефони и адрес на фирмата.

Тел:+359 888 323 716

Адрес:гр.София, ул."Александър Жендов" 6, ет. 3, офис 310

e-mail:arcsi_ood@abv.bg и arcsi_ood@yahoo.com

GPS:N 42 40 49.0; E 23 21 23.8

...виж повече


Ако търсите коректно отношение и качествено изпълнение на услугите, ние сме правилният избор!


геодезически услуги геодезическо заснемане софия геодезия геодезически услуги софия трасиране на имот геодезически услуги цени трасиране на имотни граници трасиране геодезист нанасяне на имот в кадастралната карта геодезически фирми нанасяне в кадастъра вертикално планиране нанасяне на сграда в кадастъра проектиране геодезическо заснемане на имот геодезическо заснемане цена геодезически фирми софия трасиране на сграда геодезическо заснемане на сграда фирма за геодезия геодезическо заснемане на парцела кадастър трасиране на парцел нанасяне на имот в кадастъра трасиране на имотни граници цени геодезическо заснемане трасиране на имот цена