English

Начална страница на Аркси ООД - фирма за геодезия и геодезически услуги Начална страница на Аркси ООД - фирма за геодезия и геодезически услуги Информация за Аркси ООД и за сертификатите, които притежаваме Геодезически услуги Проекти в сферата на геодезия, кадастър и проектиране, изготвени от Аркси ООД Софтуер, разработен от Аркси ООД Контакти - адрес на офис в град София, телефони, email Връзки към институциите свързани с геодезия, кадастър и проектиране
Аркси ООД - регистрирана по стандарта ISO 9001:2008 за управление на качеството
Проекти в сферата на геодезия, кадастър и проектиране, изготвени от Аркси ООД - банер


За всичките години от основаването си до сега, "Аркси" ООД се е утвърдила на пазара за геодезически услуги като сериозна геодезическа фирма, която може отлично да се справя с различни по обхват и големина проекти. Тук са посочени по-значителните и мащабни проекти, завършени от нас или с основно наше участие, подредени в хронологичен ред.


>   Изработване на плановете за земеразделяне на 8 села в общините Ценово, Исперих и Луковит

>   Създаване на кадастрални планове на гр.Чирпан, гр.Божурище и кв.Столипиново (Пловдив)

>   Изготвяне на регулационни и нивелетни планове на гр.Силистра, гр.Елена и гр.Божурище

>   Прецизни геодезически измервания, тримерно моделиране и изчисляване на обеми на пропаднали земни маси на рудник Челопеч

>   Прецизни геодезически измервания, тримерно моделиране и изчисляване на обеми на кариери на с.Ябълково и с.Гарваново (Хасково)

>   Тримерно моделиране на терен и изчисляване на обеми на язовир "Ивайловград"

>   Тримерно моделиране и направата на профили на речното корито на р.Дунав за "Дунав мост 2" при гр.Видин

>   Геодезическо заснемане и изработване на проекти за рехабилитацията на 210 км пътища в цялата страна

>  Геодезическо заснемане, изчисляване на обеми, вертикално планиране, трасиране и изготвяне на картограма на земните маси на площадки за третиране на битови отпадъци – с.Яна, с.Хан Богров, гр.Исперих, гр.Кубрат, гр.Цар Калоян, гр.Ветово, гр.Самуил, гр.Разград, гр.Стрелча и гр.Панагюрище

>   Геодезическо заснемане и проектиране на няколко улици и паркинги в гр.София

>   Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на гр.Силистра, гр.Алфатар и с.Айдемир (Силистра)

>   Геодезическо заснемане и изготвяне на проект за рехабилитацията на водопроводната и канализационната мрежа на гр.Трън

>   Геодезическо заснемане на 60 км от българо-турската граница, във връзка с проекта за построяването на противошапна ограда

>  Участие в изготвянето на инвестиционен проект за укрепването и реконструкцията на 64 км временни полски пътища за обслужване на ВяЕЦ с мощност 120MW

>  Участие в създаването на специализирана карта на резиденцията "Евксиноград" до Варна

>  Геодезическо заснемане и изготвяне на нивелетен проект на цялата улична мрежа на гр.Ивайловград

>  Създаване на специализирани карти и регистри на морски плажове в землищата на с.Дуранкулак и с.Крапец, общ.Шабла, обл.Добрич

>  Създаване на кадастрална карта и регистри на общ.Илинден, гр.София